Ticket purchase
  • Veletrh je určen pro personalisty a HR manažery a vstup pro ně je zdarma.
  • Vstupenka je nepřenosná.
  • Registraci je možné provést v předstihu nebo přímo na místě. Bez platné vstupenky nebude návštěvníkovi umožněn vstup na veletrh.
  • Upozorňujeme zákazníky, že svou registrací na veletrh HR days dobrovolně souhlasí se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů ve smyslu Zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení (EU) 2016/679 provozovatelem Profesia CZ, spol. s r.o., Opletalova 55, 110 00 Praha 1, IČO: 24159055 za účelem zajištění vzájemné komunikace se společností Profesia CZ, spol. s r.o.
  • Účelem zpracování osobních údajů je i vyhotovení a další použití fotodokumentace na akci s mojí účastí. Proto jako účastník akce tímto uděluji organizátorovi souhlas se zpracováním svých fotografií v rozsahu jejich zveřejnění na webové stránce organizátora a na sociálních sítích s cílem prezentování průběhu akce.

Ticket selection

Names on tickets

Contact person