Tasun

Tasun is the founder of Edit! club night, that goes on regurarly at Nu Spirit bar and also a resident and active member of the Popular collective. At the moment, he performs in the group Sine Ray, which is orientated at electro-percussive improvisations. He also dedicates himself to his original music.

Tasun je zakladateľ klubovej noci Edit!, ktorá sa pravidelne koná v Nu Spirit bare, a tiež rezident a aktívny člen kolektívu Popular. V súčasnosti pôsobí v zoskupení Sine Ray, ktoré je orientované na elektronicko-perkusívne improvizácie. Naďalej sa tiež venuje vlastnej tvorbe, pričom, ako sám tvrdí, ho v hudobnej produkcii aktuálne najviac baví organickosť a hypnotický aspekt.

Upcoming club events

About Tasun

Tasun is the founder of Edit! club night, that goes on regurarly at Nu Spirit bar and also a resident and active member of the Popular collective. At the moment, he performs in the group Sine Ray, which is orientated at electro-percussive improvisations. He also dedicates himself to his original music.

Tasun je zakladateľ klubovej noci Edit!, ktorá sa pravidelne koná v Nu Spirit bare, a tiež rezident a aktívny člen kolektívu Popular. V súčasnosti pôsobí v zoskupení Sine Ray, ktoré je orientované na elektronicko-perkusívne improvizácie. Naďalej sa tiež venuje vlastnej tvorbe, pričom, ako sám tvrdí, ho v hudobnej produkcii aktuálne najviac baví organickosť a hypnotický aspekt.

Gallery

Similar artists

© 2024 GoOut, s.r.o., Czechia