Museum of Decorative Arts in Prague (historical building)

The Museum of Decorative Arts in Prague collects and preserves for future generations - in both national and international contexts - examples of historical and contemporary crafts, as well as applied arts and design.

Current museum exhibitions

Komentovaná prohlídka výstavy Řeč plakátu
Komentovaná prohlídka výstavy Art, life: Umění pro život
Komentovaná prohlídka výstavy Casa immaginaria
Hračky nebo umělecká díla? Podoba člověka v hračkách
Tititi – hračky a objekty
Od reprezentace ke kuriozitě – malované sklo doby renesance a počátku baroka v Českých zemích

Venue description

The Museum of Decorative Arts in Prague collects and preserves for future generations - in both national and international contexts - examples of historical and contemporary crafts, as well as applied arts and design.

Similar venues

© 2023 GoOut, s.r.o., Czechia