Žižkostel

Komunitní centrum spoluzakládají Husitské centrum o.p.s a Náboženská obec CČSH na Praze 3. Staví na pevných základech dlouholeté práce s komunitou (od roku 2004 pracují s rodinami z Prahy 3), ale také nových přístupech ke kompletní komunitní práci, otevřenosti církví k široké veřejnosti, podporují rozvoj alternativního kulturního života a živé sousedské vztahy.

Jde o rekonstrukci Komunitního kostela na nám. Barikád 1, 130 00 Praha 3 – Žižkov, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň soc. služba nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Projekt rozvine dosavadních fungování těchto aktivit.

Aktuální akce

Popis místa

Komunitní centrum spoluzakládají Husitské centrum o.p.s a Náboženská obec CČSH na Praze 3. Staví na pevných základech dlouholeté práce s komunitou (od roku 2004 pracují s rodinami z Prahy 3), ale také nových přístupech ke kompletní komunitní práci, otevřenosti církví k široké veřejnosti, podporují rozvoj alternativního kulturního života a živé sousedské vztahy.

Jde o rekonstrukci Komunitního kostela na nám. Barikád 1, 130 00 Praha 3 – Žižkov, kde již několik let probíhají kulturně-komunitní aktivity a zároveň soc. služba nízkoprahové centrum pro děti a mládež. Projekt rozvine dosavadních fungování těchto aktivit.

Přidružená místa

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko