Židovské muzeum v Praze

Židovské muzeum v Praze

Adresa U Staré školy 1, Praha 1
Webová stránka www.jewishmuseum.cz

Aktuální výstavy v muzeu

Všechny akce

Popis místa

U zrodu Židovského muzea v roce 1906 stáli historik dr. Salomon Hugo Lieben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí a pozdější předseda pražské židovské obce. Původním záměrem bylo zachovat cenné umělecké předměty z pražských synagog, které byly v rámci přestavby Židovského města počátkem 20. století zbořeny.

Muzeum bylo veřejnosti přístupné i po okupaci Čech a Moravy 15. března 1939. V roce 1942 nacisté zřídili Židovské ústřední museum, kam byly soustředěny liturgické předměty ze zrušených židovských obcí a synagog Čech a Moravy (pouze území Protektorátu). Jeho založení navrhl Dr. Karel Stein, který se ve spolupráci s dalšími odbornými pracovníky snažil zachránit židovské památky ohrožené probíhající konfiskací židovského majetku. Nacisté po dlouhých jednáních projekt ústředního muzea schválili, i když byli vedeni jinými záměry než jeho tvůrci.

Po 2. světové válce přešlo muzeum pod státem dosazenou Národní správu Židovské rady starších a částečně také správu Rady židovských náboženských obcí v zemích České a Moravskoslezské. V roce 1950 pak bylo pod nátlakem převedeno do vlastnictví státu, v němž od roku 1948 vládla komunistická diktatura. Působení takto vzniklého Státního židovského muzea v Praze bylo poznamenáno řadou omezení, jež muzeu znemožňovala plně vyvíjet odbornou, expoziční, výzkumnou a osvětovou činnost. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se vytvořily podmínky, které vedly ke změně postavení muzea. K 1. říjnu 1994 byly budovy vráceny Židovské obci v Praze a sbírky Federaci židovských obcí ČR a současně vzniklo Židovské muzeum v Praze jako nestátní instituce.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Přidružená místa

Maiselova synagoga
Španělská synagoga
Pinkasova synagoga
Klausová synagoga
Obřadní síň
Starý židovský hřbitov
Auditorium OVK ŽMP

Podobná místa

Staronová synagoga
Hlavní budova Muzea hlavního města Prahy
Podskalská celnice na Výtoni
Muzejní komplex Národního muzea
České muzeum hudby
Muzeum Bedřicha Smetany
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Muzeum hraček
Národní památník na Vítkově
Museum of Alchemists
Pinkasova synagoga
Klausová synagoga

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu