Zámek Líšno

Zámek Líšno – Místo uzavřeno

Adresa Líšno 1, Bystřice
Webová stránka www.zameklisno.cz
E-mail info@lisno.cz

Popis místa

Areál zámku Líšno tvoří celkem 105.000 m2 plochy, z čehož zastavěná plocha zámkem a souvisejícími budovami je 3.275 m2, zbytek tvoří zámecká obora – park s množstvím vzrostlých vzácných dřevin, komunikace a vodní plocha. Areál leží v malebné středočeské krajině jen několik kilometrů od zámku Konopiště, sportovního letiště v Nesvačilech a golfového hřiště v Tvoršovicích. Objekt nabízeného zámku v zámeckém areálu byl prohlášen za nemovitou kulturní památku v roce 1998 (objekt zámku a park) a takto i vedeny příslušným rejstříkem ÚSKP (Ústřední seznam kulturních památek ČR, vedený Národním památkovým ústavem).

Na místě nynějšího zámku v Líšně stával původně hrad Lešno, založený na chráněném místě mezi bažinami. Hrad založil asi v roce 1367 Beneš z Dubé. Jeho syn Václav z Dubé provázel mistra Jana Husa do Kostnice. K husitům se ale nepřidal, proto v r. 1420 táborské vojsko hrad oblehlo, ale po uzavření příměří odtáhlo k Říčanům. Po roce 1424, kdy se Václav připomíná naposledy, nejsou osudy Líšna známy, až roku 1443 se zde uvádí jako majitel Jan Sádlo ze Smilkova. Od poloviny 15. století držel zámek Zdeněk Konopišťský ze Šternberka. V roce 1467 v bojích zelenohorské jednoty proti Jiřímu z Poděbrad byl zámek Líšno dva měsíce obléháno a dobylo královským vojskem. Po roce 1478 byl hrad Šternberky pozdně goticky přestavěn. Rozsáhlá renesanční přestavba následovala v roce 1536. Za třicetileté války bylo panství znovu zpustošeno. Neudržovaný hrad chátral, rychle měnící se majitelé měli o něj malý zájem. Až roku 1872 byl do dnešní podoby v romantickém slohu přestavěn průmyslníkem Čeňkem Daňkem z Esse. Od roku 1945 zde byla ústřední škola Čs. červeného kříže. Protože hrad nestál na výrazné ostrožně, zajišťoval ho mohutný vyzděný příkop. Brána kterou se vcházelo do parkánu obklopujícího jádro, se nezachovala. Obdélné nádvoří svírají dva obdélné paláce spojené hradbami, k jednomu z nich přiléhá schodišťová vížka. Kolem zámku byl zřízen park s pavilony, plastikami a Podzámeckým rybníkem.

Fotografie

Podobná místa

Zámek Mikulov
Zámek Valtice - © Jan Miklin
Zámek Lednice
Zámek Konice

Zámek Konice

Zámek Třebíč
Zámek Frýdek

Zámek Frýdek

Libeňský zámek
Zámek Liblice
Zámek Buchlovice
Zámek Uherský Ostroh
Zámek Zdislavice
Zámek Blatná

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko