Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou
Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou
Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou
Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou
Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou
Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou
Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou

Vytvoř objekt s Markétou Oplštilovou

Adresa
Pelléova 10, Praha
Vstupné
270–990 Kč

Tvůrčí dílna pro děti od 6 do 12 let.

Sochařka Markéta Oplištilová vytváří subtilní i monumentální objekty, které jsou provázány s osobním příběhem nebo vycházejí z její jedinečné percepce okolního světa. Pro Ateliér Pellé vytvořila koncepci prvního dětského symposia, kdy si děti v průběhu čtyř tvůrčích dílen postupně vytvoří rozmanité přenosné skrýše a úkryty v prostorách galerie a zahrady. Využijí k tomu jemnou gázu a dráty nebo bambusové hole, které budou dále dotvářet a zdobit. Vzniklé objekty se stanou prostorem pro zpodobení nápadů a možná i tajných přání či snů a stanou se místy symbolizující své tvůrce. Děti se naučí vytvořit skládací konstrukci, kterou lze složit a přenést na jiné místo. Pokud budou mít zájmem, budou moci použít barvičky, kreslit nebo pracovat s jehlou a nití. Budou tvořit, objevovat nové a hrát si společně i každý sám!

Markéta Oplištilová (* 1992) je absolventkou ateliéru Sochařství na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pod vedením Dominika Langa a Edith Jeřábkové. Studovala také v ateliéru Přírodní materiály na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem u Jaroslava Prášila a Roberta Vlasáka. Absolvovala stáže v oboru sochařství v Brně, ve Florencii a v Edinburghu.

Autorka ve svých projektech pracuje s termíny: člověk, místo, čas a prostor. Její prostorová díla či instalace jsou často spojena s přesahem do site specific. V jejích posledních pracech je společným jmenovatelem „místo“ jakožto prostor, který se nachází uvnitř nás, ať už v podobě naší kreativity, imaginace-představivosti, prostoru bytí z něhož čerpáme či postojů přejatých z našich společenských norem. Proto si v letním sympoziu každý vytvoří vlastní prostor, který bude moci přemisťovat z místa na místo až do svého obydlí.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko