Stálá výstava

Středověké umění v Čechách a střední Evropa 1200–1550

Vstupenky
Adresa Anežská 12, Praha 1
Štítky Klasické, Historie, Malba
Vstupné 120–220 Kč
Web místa www.ngprague.cz…

Dlouhodobá expozice umístěná v patře klášterního komplexu prezentuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí. Exponáty provenienčně spjaté s českými zeměmi doplňují díla vytvořená v širším středoevropském regionu – zvláště Franky, Rakousy, Sasko – např. díly Hanse Pleydenwurffa, Albrechta Altdorfera, Hanse Hesseho či Lucase Cranacha staršího.

Mezi špičkové exponáty expozice a poklady národního kulturního dědictví patří díla z období vlády Lucemburků – krále Jana, císaře Karla IV. a jeho synů – Mistr Michelské madony, Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Theodorik, Mistr Třeboňského oltáře, díla tzv. krásného slohu – a umělecké práce spjaté s opětovným rozmachem českých zemí v době vlády Vladislava a Ludvíka Jagellonského – Mistr Svatojiřského oltáře, Mistr Puchnerovy archy, Mistr Litoměřického oltáře, Mistr Oplakávání ze Žebráku, Mistr Oplakávání ze Zvíkova, Monogramista IP a další.

Doprovodný program

Proběhlé akce

Praha 1, Anežský klášter 10. 4. 2019 18:00 Dílo sezóny: Pieta z Bílska
Praha 1, Anežský klášter 6. 3. 2019 18:00 Umění krásného slohu
Praha 1, Anežský klášter 13. 2. 2019 18:00 Italské vlivy ve středoevropské deskové malbě 14. století
Praha 1, Anežský klášter 30. 1. 2019 18:30 Socha v proměnách gotického slohu
Praha 1, Anežský klášter 19. 12. 2018 17:00 Vánoční ikonografie v dílech středověkých mistrů

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Input #12: Stanislav Glazov Praha 1, Anežský klášter dnes 11:00 Input #12: Stanislav Glazov
Orchestr Berg – Ø|ÖRESUND Praha 1, Anežský klášter út 10. 12.  19:30 Orchestr Berg – Ø|ÖRESUND
Víkend: Madon krásný šat Praha 1, Anežský klášter so 14. 12.  14:00 Víkend: Madon krásný šat
Lux Aeterna – Světlo v dějinách filosofie Praha 1, Anežský klášter so 14. 12.  10:15 Lux Aeterna – Světlo v dějinách filosofie

© 2019 GoOut