Obrazy Jiřího Hudce

Adresa Štěpánská 47, Praha 1
Štítky Kresba, Grafika
Web místa www.galerie1.cz

Jiří Hudec, narozen 1955 v Plzni, studoval na Střední průmyslové škole stavební v Plzni a Pedagogické fakultě v Plzni – obor Český jazyk a Výtvarná výchova. Po absolvování vojenské služby vystřídal několik dělnických profesí, 8 let pracoval v Expozituře Archelogického ústavu ČSAV v Plzni. V té době se také postupně vracel k tvorbě. Po roce 1989 se věnoval především užité grafice na různých působištích (např. art director časopisu Xantypa) a s přestávkami kreslí a maluje.

Během opakujících se hospotalizací v psychitrických zařízeních maluje v rámci arteterapie a věnuje se tvorbě drobných keramických plastik. Hudcova volná tvorba se rozvíjí v několika základních směrech: hyperrealistické kresby tužkou, plošné barevné kompozice s předmětným základem a ryze abstraktní geometrické sestavy, opírající se o princip opakování v pravoúhlé síti. Autor vystavoval na několika skupinových výstavách, samostně v Galerii Esprit v Plzni. Svým dílem je zastoupen v Artotéce města Plzně a některých soukromých sbírkách.

„Výstava v Praze představuje završení několikaletého vývoje, hledání různých poloh a forem vyjádření. Obrazy, které jsou zde vystaveny, jistým způsobem mapují svět vnitřních prožitků, hledání odpovědí na řadu neurčitých otázek. Někdy jsou rovněž trochu legrací, poněkud smutnou a sebeironickou. Zraňujícími ostny smíchu… Bezpochyby ve chvílích, kdy pracuji na obraze, obracím se k základům své paměti a života,“ říká Jiří Hudec, autor výstavy.

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

© 2018 GoOut