Jan Wojnar: Celek jsoucna, jsoucí v celku

Vstupenky
Adresa U Sovových mlýnů 2, Praha 1
Vstupné 90–190 Kč
Web místa www.museumkampa.cz
Kurátor Helena Musilová

Jan Wojnar (1944–2014), někdy označovaný jako „nejradikálnější konceptualista v Československé a České republice“, vizuální básník, autor obrazů, objektů, konceptuálních fotografických sérií, fotogramů a autorských knih, od konce šedesátých let realizoval celou řadu sérií, v nichž se dotkl mnoha problémů a témat řešených světovým konceptuálním uměním. Ve svých realizacích skrze textová sdělení modeloval určité situace, vizualizoval vztahy mezi jednotlivými prvky a skupinami okolního světa. V jiné skupině děl rozvíjel ideje vycházející z umění geometrie a konkretismu, které však posouval směrem definování zejména duálních vztahů (často řád a jeho porušení, tedy náhoda a /řízený/ chaos; pevná a měkká struktura). Obecněji, Wojnarovo dílo v sobě mnohdy obsahuje racionální a konkrétní tendence, ovšem transformované skrze konceptuální přístup.

Zmiňované radikální propojení řádu a náhody představují od poloviny sedmdesátých let vznikající Přesýpací básně (uzavřené boxy s pískem přesýpajícím se po autorem vytvořené struktuře dávající jim vždy jinou podobu); významná je dlouholetá série Mřížkových básní propojující existující formy (nalezené fotografie, drobné předměty aj.) a na jejich základě nově definované struktury umožňující nahlížet na existující svět odlišným způsobem. Velkou pozornost věnoval Wojnar i fotografii, mezi inovativní soubory patří např. autofotogramy vzniklé postupným osvěcováním papíru a také řada děl, v nichž Wojnar pomocí fotografie analyzuje určitou událost nebo situaci (čtení textu, pád ze stromu).
Obecně dílo Jana Wojnara charakterizuje důraz na procesuálnost, komplexnost analýzy určitého problému a na detailně propracované provedení výstupů a estetické řešení finální realizace, což z Wojnara, na rozdíl od jiných konceptuálních tvůrců, dělá autora atraktivního pro diváky. Wojnarovým sice nikde neformulovaným, ale z jeho celoživotního díla zřetelným záměrem je iniciovat změnu chápání a vnímání okolní reality; ať přímým zapojením diváka do „hry“ s uměleckým dílem, či iniciací nových myšlenkových postupů, odlišných od těch, které každodenně používáme.

Výstava a doprovodná monografie poprvé komplexně představují celoživotní dílo Jana Wojnara. Vznikly ve spolupráci s rodinou Jana Wojnara a Galerií výtvarného umění v Ostravě.

„Vesmír je nějakým způsobem konstruován a já se snažím, aby má tvorba byla v souladu s touto konstrukcí.“ Jan Wojnar, 2. ledna 2004

Proběhlé akce

Praha 1, Museum Kampa 17. 6. 2020 18:00 Syp, sypký, sypavý, přesýpat

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Kupka, Gutfreund: Mistři světového malířství Praha 1, Museum Kampa Stálá Kupka, Gutfreund: Mistři světového malířství

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu