Andrea Sobotková, Martin Chlanda: The Area Looks Smooth. I Just Picked out a Distinguishable Crater Nearby and Marked on It

Vstupenky
Adresa Čerpadlová 536/4b, Praha 9
Web místa www.pramstudio.cz

„Nevšední obrazy Země, které nabídla okénka prvních vesmírných lodí, způsobily, že idea přírody v krajině unikla z hranic scénického výřezu. Krajina se náhle stala planetární a jako taková obsáhla a vyjadřovala hluboce provázané ekologické principy. Působení lokálních událostí na regionální, kontinentální a globální ekologii bylo nyní naprosto zřejmé, stejně jako tekutá povaha vody, vzduchu, a dokonce i pohyby zemské kůry, které byly nyní zviditelněné pro všechny.“ (James Corner: Krajina jako kritická kulturní praxe)

Jedna z dřívějších spekulací, vysvětlující vznik Měsíce (tzv. Teorie odtržení), předpokládala, že se Měsíc odtrhl ze zemské kůry vlivem odstředivé síly, zanechávaje za sebou dnešní oceánské dno jako jizvu. Vlivem působení slapových sil byl Měsíc deformován a jeho těžiště vychýleno směrem k Zemi. Vzájemná souvztažnost Země a Měsíce, poetický symbolismus i jejich faktická podobnost v rámci krajinné přeměny jsou výchozími pojítky výstavy The Area Looks Smooth. I Just Picked out a Distinguishable Crater Nearby and Marked on It. Autoři obrátili pozornost k Zemi – Měsíční krajině uhelného dolu na severu Čech, ve kterém pracovali formou archeologicko-průzkumnické činnosti na rekonstrukci mizející krajiny.

V důsledku těžby uhlí dochází k obrácení sedimentačních vrstev – jíly a horniny jsou odváženy na výsypky, které vytváří nový horizont, limitující výhled do okolní krajiny. Odkrytá uhelná ložiska jsou vystavena kolesům těžebních strojů. Prastará vazba se Zemí se přerušuje a odtržený materiál zanechává stopu v podobě vrstevnatých kráterů Měsíční krajiny, sondy do historie (zdánlivě) náhodných procesů srážení, přelévání, rotace, sedimentace, eroze, krabacení.

Autoři zacházeli s prostorem galerie jakožto vstupním ohraničením vlastní práce. V přeneseném půdorysu galerie do prostředí dolu dvojice pečlivě ohledávala uhelné fragmenty, které nechala polohopisně a výškopisně určit pomocí geodetického zaměření. Soustavu souřadnic exponovala vůči znovu určenému, nulovému horizontu (galerii) a akcentovala tak přerušení materiální vazby se Zemí – podobně, jako při samotném procesu těžby.

V instalaci návštěvník pozoruje levitující souhvězdí materiálu, které kopíruje ráz původní krajiny. Skrze prostor galerie se rozpíná nový horizont, vynesený vzhledem k lidské perspektivě. Výslednou práci vnímá v kontextu vtažení jednoho prostoru do druhého. Prostor je objekty utvářen a zároveň je sám utváří. Materiál odkazuje na tvořivé procesy minulosti, které konstituují současnost – jako sedimentární vrstvy přítomné v aktuálním prostoru.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Martinem Suchým, na projektu se dále podíleli Vojta Pollák, Matěj Nepustil, Dušan Marcinko, Martin Raboň a David Knézel.

Proběhlé akce

Praha 9, Studio PRÁM 24. 9. 2019 19:00 Vernisáž výstavy The Area Looks Smooth. I Just Picked out a Distinguishable Crater Nearby and Marked on It

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

© 2019 GoOut