Vyšehradské Kasematy

Spletitý systém kasemat, chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. Vyšehradské kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Největším podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13m. V případě válečného ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Dnes je zde umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu. Sál Gorlice je součástí prohlídky kasemat a je zde umístěno 6 originálních soch z Karlova mostu:

  • sousoší sv. Bernard s Madonou od M. V. Jackla (1709)
  • sousoší sv. Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského od J. B. Kohla (1708)
  • socha sv. Vojtěcha od F. M. Brokoffa (1709)
  • socha sv. Anny od M. V. Jackla (1707)
  • sousoší sv. Ludmily s malým Václavem od M. B. Brauna (1720–1724)

Prostor byl vyklizen, zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti v 90. letech 20. století.

Aktuální akce

Popis místa

Spletitý systém kasemat, chodeb pro rychlý přesun vojska, vznikal v průběhu 17. a 18. století v souvislosti se stavbou barokního bastionového opevnění. Vyšehradské kasematy mají délku přes 1 km, chodby jsou zhruba 1,5 m široké a 2 m vysoké. Největším podzemním prostorem je tzv. Gorlice o rozloze 300 m2 a výšce 13m. V případě válečného ohrožení sloužila jako shromaždiště vojska, skladiště střeliva a potravin. Dnes je zde umístěno šest originálních sousoší z Karlova mostu. Sál Gorlice je součástí prohlídky kasemat a je zde umístěno 6 originálních soch z Karlova mostu:

  • sousoší sv. Bernard s Madonou od M. V. Jackla (1709)
  • sousoší sv. Augustina a sv. Mikuláše Tolentinského od J. B. Kohla (1708)
  • socha sv. Vojtěcha od F. M. Brokoffa (1709)
  • socha sv. Anny od M. V. Jackla (1707)
  • sousoší sv. Ludmily s malým Václavem od M. B. Brauna (1720–1724)

Prostor byl vyklizen, zrekonstruován a zpřístupněn veřejnosti v 90. letech 20. století.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko