VUS Ondráš

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je profesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR se sídlem v Brně. Tvoří jej Orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor. Prostřednictvím hudby, zpěvu a tance představuje divákům umělecky stylizovaný folklor nejen domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko).

Soubor působí od roku 1954 a od té doby se rozvinul do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který se skládá z profesionální základny doplněné početnou složkou externích členů. Repertoár souboru nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po rozsáhlejší formy tanečně-divadelních programů. Kromě práce s lidovým materiálem se Ondráš věnuje i přesahům do jiných hudebně-tanečních žánrů a tvoří autorské pořady. Během svého působení vystoupil soubor v mnoha zemích světa například v Japonsku, USA, Rusku, Belgii, Velké Británii či Pobaltských státech.

Info o VUS Ondráš

Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je profesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR se sídlem v Brně. Tvoří jej Orchestr lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor. Prostřednictvím hudby, zpěvu a tance představuje divákům umělecky stylizovaný folklor nejen domácích regionů Čech, Moravy a Slezska, ale příležitostně zpracovává také příbuzné regiony středoevropské a východoevropské (např. Slovensko, Maďarsko, Ukrajinu či Rumunsko).

Soubor působí od roku 1954 a od té doby se rozvinul do dnešní podoby téměř stočlenného kolektivu, který se skládá z profesionální základny doplněné početnou složkou externích členů. Repertoár souboru nabízí široké spektrum pořadů od menších, čistě doprovodných akcí reprezentativního charakteru, přes výchovná taneční představení pro školy, až po rozsáhlejší formy tanečně-divadelních programů. Kromě práce s lidovým materiálem se Ondráš věnuje i přesahům do jiných hudebně-tanečních žánrů a tvoří autorské pořady. Během svého působení vystoupil soubor v mnoha zemích světa například v Japonsku, USA, Rusku, Belgii, Velké Británii či Pobaltských státech.

Žánry: Lidová hudba

Aktuální koncerty

Nevíme o žádných aktuálních akcích.

Galerie

Podobní umělci

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko