Vlastivědné muzeum v Šumperku

Šumperské muzeum bylo založeno v roce 1896. Od 60. let minulého století je sídlem muzea Pavlínin dvůr, který byl vyhlášen kulturní památkou. Pavlínin dvůr byl původně příměstský hospodářský statek Franze Tersche z počátku 19. století, užívaný pro chov skotu a výrobu a distribuci mléka a mléčných výrobků. Dům byl v 80. letech 19. století přestavěn architektem M. Hinträgerem na novorenesanční palác pro barona Chiariho a na počátku 20. století ještě rozšířen. Po roce 1945 přešel objekt do majetku Města Šumperka, byl zde městský stavební dvůr, sběrna odpadových surovin, garáže a posléze i muzeum. Pavlínin dvůr byl vyhlášen kulturní památkou.

Muzeum opravami získalo kvalitní výstavní a koncertní síň, reprezentativní prostory pro stálou expozici, řadu kanceláří pro odborné a správní pracovníky, aranžovnu, konzervátorskou a preparátorskou dílnu i menší provozní prostory pro řemesla.

V roce 2005–2006 proběhla rekonstrukce fasád severního křídla dvora a v části bývalých stájí byla vybudována Galerie Šumperska, nové informační centrum a přednáškový sál. Rekonstrukce se dočkal i rozsáhlý dvůr, který je často využíván pro kulturně-společenské akce. Vlastivědné muzeum v Šumperku provozuje Muzeum v Šumperku, Muzeum Mohelnice, Muzeum Zábřeh, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově.

V současnosti je v šumperském muzeu veřejnosti otevřeno pět výstavních prostor. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy přibližuje návštěvníkům nejen historii regionu, ale i jeho přírodní bohatství. V dalších výstavních prostorách (ve Výstavní síni, Rytířském sále, Hollarově galerii, Galerii Šumperska a v Galerii mladých) probíhají krátkodobé muzejní a výtvarné výstavy a další akce, které se každoročně těší přízni více než 20 tisíc návštěvníků.

Aktuální výstavy v muzeu

Popis místa

Šumperské muzeum bylo založeno v roce 1896. Od 60. let minulého století je sídlem muzea Pavlínin dvůr, který byl vyhlášen kulturní památkou. Pavlínin dvůr byl původně příměstský hospodářský statek Franze Tersche z počátku 19. století, užívaný pro chov skotu a výrobu a distribuci mléka a mléčných výrobků. Dům byl v 80. letech 19. století přestavěn architektem M. Hinträgerem na novorenesanční palác pro barona Chiariho a na počátku 20. století ještě rozšířen. Po roce 1945 přešel objekt do majetku Města Šumperka, byl zde městský stavební dvůr, sběrna odpadových surovin, garáže a posléze i muzeum. Pavlínin dvůr byl vyhlášen kulturní památkou.

Muzeum opravami získalo kvalitní výstavní a koncertní síň, reprezentativní prostory pro stálou expozici, řadu kanceláří pro odborné a správní pracovníky, aranžovnu, konzervátorskou a preparátorskou dílnu i menší provozní prostory pro řemesla.

V roce 2005–2006 proběhla rekonstrukce fasád severního křídla dvora a v části bývalých stájí byla vybudována Galerie Šumperska, nové informační centrum a přednáškový sál. Rekonstrukce se dočkal i rozsáhlý dvůr, který je často využíván pro kulturně-společenské akce. Vlastivědné muzeum v Šumperku provozuje Muzeum v Šumperku, Muzeum Mohelnice, Muzeum Zábřeh, Památník Adolfa Kašpara v Lošticích a Lovecko-lesnické muzeum na zámku v Úsově.

V současnosti je v šumperském muzeu veřejnosti otevřeno pět výstavních prostor. Stálá expozice Příroda a dějiny severozápadní Moravy přibližuje návštěvníkům nejen historii regionu, ale i jeho přírodní bohatství. V dalších výstavních prostorách (ve Výstavní síni, Rytířském sále, Hollarově galerii, Galerii Šumperska a v Galerii mladých) probíhají krátkodobé muzejní a výtvarné výstavy a další akce, které se každoročně těší přízni více než 20 tisíc návštěvníků.

Přidružená místa

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko