Vladimír Kopecký: Gloria

Vstupenky
Adresa U Sovových mlýnů 2, Praha 1
Štítky Malba
Web místa www.museumkampa.cz
Kurátor Helena Musilová

Vladimír Kopecký (nar. 1931) působí jako aktivní výtvarník – malíř, sochař, sklář, autor instalací –, jehož dílo je již více než sedmdesát let součástí příběhu českých/evropských/světových dějin umění. Kopeckého práce se nachází v mnoha významných sbírkách, jeho realizace známe v architektuře i designu. Jako pedagog vychoval celou řadu studentů, kteří se k němu hlásí jakožto k iniciační osobnosti jejich vstupu na výtvarnou scénu.

Tvorba Vladimíra Kopeckého zahrnuje obrovské spektrum přístupů. Není obvyklé, aby bylo možné jednoho autora řadit jak ke gestické malbě přiznávající poučení z abstraktního expresionismu padesátých let, tak ke geometrické abstrakci, v nějakých fázích tvorby i k baconovské figuraci. Nepopírá se to, naopak, podtrhuje, jedna složka umocňuje druhou, nebo spíše jeden přístup v podobě akce a reakce vyvolává ten opačný. Není to řád nebo chaos, vlastně komplementarita. Důležitými pojítky jsou i barva a prostor. Vladimíru Kopeckému jako vystudovanému sklářskému výtvarníkovi práce s tekutými barevnými sklářskými hmotami umožnila barvu vnímat jiným způsobem, než kdyby měl jenom malířské školení. Barva ve sklářském pojetí znamená její větší svébytnost, průsvitnost, zároveň specifické ohraničení barevného pole s průniky jednoho tónu do druhého.

Kopecký se po roce 2000 s obrovskou intenzitou vrátil k malbě. Ve vznikajících, často velkoformátových plátnech oslňují přirozenost, energie, fyzický prožitek tvorby. V Kopeckého současných obrazech – a také v jejich derivátu skel a váz – se odráží jeho celoživotní tvorba, spíše však její principy. Je to jakási esence tvoření. Výstava představuje obrazy vzniklé v posledních několika letech, instalačně rozdělené na díla s potlačenou barevností, v nichž dominuje výrazné autorské gesto, a na práce, v nichž je barevnost naopak hlavním tvůrčím prostředkem. Kolekce je doplněna sérií váz a skleněných objektů, které převádějí Kopeckého malířský rukopis do prostoru. Vladimír Kopecký v roce 2020 zvítězil ve vyzvané soutěži na podobu jedné ze stanic budoucí linky pražského metra D – Nádraží Krč, v rámci expozice v Museu Kampa je instalován jeden z pracovních návrhů tisků na skleněný most.

Další akce v tomto místě

Jiří Kolář: Slovník metod Praha 1, Museum Kampa Jiří Kolář: Slovník metod
Marta Praha 1, Museum Kampa , a 12 termínů Marta
Meda Praha 1, Museum Kampa , a 2 termíny Meda
Václav Neckář & Bacily Praha 1, Museum Kampa Václav Neckář & Bacily

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko