Stálá výstava

Vila Tugendhat

Vstupenky
Adresa Černopolní 237/45, Brno
Vstupné 0–805 Kč
Web místa www.tugendhat.eu

Vila Tugendhat je od 1. července 1994 ve správě Muzea města Brna a veřejnosti je zpřístupněna jako instalovaná památka moderní architektury. Od ledna 2005 působí přímo v objektu Studijní a dokumentační centrum (SDC-VT). Jeho hlavním úkolem je shromažďovat především fakta a dokumenty o stavbě, architektovi a stavebnících, ale také o osudech domu po odchodu jeho majitelů a o lidech a událostech souvisejících s vilou po celou dobu její existence.

Studijní centrum ve vile Tugendhat se zaměřuje také na širší historické souvislosti s důrazem na brněnskou architekturu od 19. století až po současnost. V této oblasti vyvíjí SDC-VT samostatnou vědeckovýzkumnou, badatelskou a publikační činnost a úzce spolupracuje s pracovištěm dějin architektury a urbanismu Muzea města Brna, kde je mj. uložena originální plánová a fotografická dokumentace k vile Tugendhat. Dále kooperuje např. se Studijním a dokumentačním centrem Adolfa Loose v pražské Müllerově vile (badatelská spolupráce na projektu Adolf Loos – dílo v českých zemích) a s dalšími institucemi tohoto typu v České republice i v zahraničí.

Miesův výrok „méně je více“ je příznačný pro jeho čisté formy a práci s materiálem. Sklo, ocel a beton jsou atributy jeho osobitého „internacionálního stylu“, který ovlivňuje architekturu až do současnosti

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko