Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou
Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou
Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou
Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou
Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou
Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou
Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou

Veřejný prostor: mezi sociologií a architekturou

Veřejný prostor má fyzický (architektonický), ale také sociální rozměr. O tom, zda je prostranství kvalitní, tedy rozhoduje nejen jeho estetické a materiálové řešení, ale především to, zda a jak ho lidé užívají. Jakým způsobem probíhá dialog mezi architektonickými a sociálními (sou)částmi veřejného prostoru v procesu jeho plánování, realizace a užívání? Probíhá vůbec? V čem jsou pohledy profesí shodné, v čem se liší a jak pomoct kvalitní mezioborové spolupráci? Těmto otázkám se bude věnovat konference určená pro architekty, sociology a další odborníky zabývající se veřejným prostorem. Hosty budou sociolog Pavel Pospěch, sociální geograf Robert Osman, teoretička architektury Anna Beata Háblová a praktikující architekti Petr Lešek (Projektil architekti) a Filip Tittl (UNIT architekti). Ke slovu se dostanou ale i návštěvníci konference.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko