Veřejný prostor: Co? Barák!
Veřejný prostor: Co? Barák!
Veřejný prostor: Co? Barák!
Veřejný prostor: Co? Barák!
Veřejný prostor: Co? Barák!
Veřejný prostor: Co? Barák!
Veřejný prostor: Co? Barák!

Veřejný prostor: Co? Barák!

Diskuze o Metropolitním plánu se zástupci města, autory Plánu, členy občanských spolků a dalšími odborníky.

Podporuje Metropolitní plán existenci lokálních sousedství? A jak podporuje vznik kvalitních veřejných prostor? Plán popisuje Prahu skrze ulice, náměstí a parky a sleduje jejich kompozici a hierarchii v rámci města, aby podle významu rozdělil veřejná prostranství na čtyři typy – metropolitní, čtvrťová, lokalitní a místní. Zaměřuje se na jejich ochranu a rozvoj nebo vymezuje nové v lokalitách, které teprve vznikají. Metropolitní plán zároveň podporuje lepší pěší prostupnost pomocí pěšin a stezek skrz zastavěná území, městské parky i přes otevřenou krajinu. Diskutovat v CAMPu budou zástupci města, autoři Plánu, členové občanských spolků a další odborníci.

Tlumočeno do českého znakového jazyka.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko