Vejan

Vejan skladá a hráva svoje piesne pretkané prírodnou tematikou, o snahe udržiavania ľudskosti, citu a úcte ku všetkým živým bytostiam. Jeho tvorbe nechýba tiež výstižná kritika súčasnej spotrebnej spoločnosti, ktorá však namiesto beznádeje a zúfalstva ústi do hlbokej viery a osobnej výzvy ku vytváraniu plnohodnotnejšieho života, užšie spojeného s prírodou.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko