Vašulka Kitchen Brno

Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB) – má propojit raná díla elektronických médií s živou uměleckou současností, ale také pečovat o jedinečný archiv manželů Vašulkových a na lokální i mezinárodní úrovni rozvíjet jejich odkaz prostřednictvím současné tvorby. Název instituce odkazuje ke kultovní, avšak stále existující The Electronic Kitchen, kterou manželé Vašulkovi založili spolu s Andreasem Mannikem v New Yorku v roce 1971. Centrum sídlí v suterénu funkcionalistické budovy Domu umění na Malinovském náměstí.

Centrum má dvě expoziční místnosti. V první jsou vystaveny série Vašulkových digitálních tisků Luciferova zakázka (1977–2003, 2016) a Triáda (2003, 2016), v druhé jedno z Vašulkových nejznámějších a divácky nejpřitažlivějších děl Light Revisited – Noisefields (1974, 2002). Vedle výstavní činnosti má centrum především vytvářet zázemí pro výzkumníky, pedagogy, kurátory a všechny, které zajímá archiv manželů Vašulkových, jenž obsahuje více než 27 000 stran dokumentů.

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

Centrum umění nových médií – Vašulka Kitchen Brno (VKB) – má propojit raná díla elektronických médií s živou uměleckou současností, ale také pečovat o jedinečný archiv manželů Vašulkových a na lokální i mezinárodní úrovni rozvíjet jejich odkaz prostřednictvím současné tvorby. Název instituce odkazuje ke kultovní, avšak stále existující The Electronic Kitchen, kterou manželé Vašulkovi založili spolu s Andreasem Mannikem v New Yorku v roce 1971. Centrum sídlí v suterénu funkcionalistické budovy Domu umění na Malinovském náměstí.

Centrum má dvě expoziční místnosti. V první jsou vystaveny série Vašulkových digitálních tisků Luciferova zakázka (1977–2003, 2016) a Triáda (2003, 2016), v druhé jedno z Vašulkových nejznámějších a divácky nejpřitažlivějších děl Light Revisited – Noisefields (1974, 2002). Vedle výstavní činnosti má centrum především vytvářet zázemí pro výzkumníky, pedagogy, kurátory a všechny, které zajímá archiv manželů Vašulkových, jenž obsahuje více než 27 000 stran dokumentů.

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko