V uzavřeném okruhu

Prodej ukončen
Místo Arto.to
Adresa Areál Šroubáren 860, Libčice nad Vltavou
Vstupné 150 Kč
Web místa www.arto.to
Kurátor Andrea Hoffman Nečasová

Umění v čase pandemie

Výstava představuje čtveřici autorů –⁠ Dagmar Šubrtová, Petra Gupta Valentová, Janka Vidová, Gwénaël Morice, kteří buď ze své vnitřní podstaty anebo vlivem daných okolností pracují s velmi jednoduchými výtvarnými prostředky, a tím co dělají, reflektují minulé a utvářejí nové. Projekt je záměrně postaven na aspektech vznikání uměleckého díla, rukodělnosti, manuální zručnosti, redukci prostoru a ohraničeného místa vzniku (byt, ateliér, zahrada). Vystavený soubor děl evokuje takzvané „chudé umění“, kdy z primitivního, nevýtvarného materiálu vzniká dílo nabité silným vnitřním obsahem a možnými výklady.

Zastoupení autoři se dlouhodobě a každý svým přirozeným úhlem pohledu zabývají otázkou trvalé udržitelnosti. Ať už jde o volbu prvotního výtvarného materiálu – často se jedná o přímou recyklaci a tvůrčí proměnu něčeho nalezeného, odložených a nepotřebných věcí – klacíků, dřívek, plastů či přímou reflexi poškozené a znovuoživlé industriální krajiny za užití přírodních jílů, pigmentů, popele, solí a jiných, druhotných, minerálů. Anebo se mimo svou volnou tvorbu věnují podpoře tradičních tiskařských řemesel, která by jinak nejspíš zanikla, či zcela přirozeně vnímají a naciťují přítomné i minulé a reminiscencemi na minulost poeticky interpretují odžívanou přítomnost.

Termíny

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko