Orchestrální akademie České filharmonie

Klasická Česko
S Orchestrální akademie České filharmonie

Proběhlé koncerty

Filharmonici na pokračování: Orchestrální akademici ČF Praha 1, Rudolfinum 23. 6. 2019 10:30 Filharmonici na pokračování: Orchestrální akademici ČF
Orchestr na kusy: Orchestrální akademici ČF Praha 1, Rudolfinum 14. 6. 2019 10:00 Orchestr na kusy: Orchestrální akademici ČF
Orchestr na kusy: Orchestrální akademici Praha 1, Rudolfinum 22. 6. 2018 10:00 Orchestr na kusy: Orchestrální akademici
Filharmonici na pokračování: Orchestrální akademici Praha 1, Rudolfinum 17. 6. 2018 10:30 Filharmonici na pokračování: Orchestrální akademici

Info o Orchestrální akademie České filharmonie

V roce 2008 byla založena Orchestrální akademie Pražské komorní filharmonie, která si klade za cíl vyhledávat talentované hudebníky a poskytnout jim vzdělání a praktické zkušenosti v orchestrální hře. Hned první ročník existence tohoto unikátního projektu prokázal, že realizace kurzu byla správnou volbou. Absence podobného institutu v České republice, který by ze vzdělávacího hlediska pokrýval náročné období přechodu z vysoké školy či konzervatoře do profesního života se projevila v enorním zájmu mladých hudebníků o začlenění do kurzu. Vysoká profesionální úroveň vybraných studentů tvoří vynikající základy k prohloubení jejich znalostí a dotváření uměleckých obzorů, zároveň však také umožňuje plnohodnotné rozšíření členských řad PKF v jednotlivých projektech. Díky tomuto vzájemnému vlivu se nyní daří dosahovat výsledků leckdy přesahujících původní rámec kurzu, orchestru nebo i samotných hranic naší republiky. Mezi takové výsledky nesporně patří úspěch dvou členů Orchestrální akademie, Jakuba Fišera a Ondřeje Martinovského, kteří se zařadili mezi vítěze unikátního projektu “YouTube symfonického orchestru”. Společně s dalšími 90 vybranými hudebníky z celého světa byli přizváni k vystoupení 15. dubna na koncertě ve slavné newyorské Carnegie Hall pod taktovkou reno- movaného dirigenta Michaela Tilsona Thomase. Orchestrální akademie Pražské komorní filharmonie je určena především studentům středních a vysokých hudebních škol, ale i absolventům, jejichž dosažené hudební vzdělání je završeno maturitou či absolutoriem středoškolské nebo vysokoškolské úrovně v ČR nebo v zahraničí, kteří mají umělecké předpoklady k působení v PKF nebo v jiném etablovaném orchestru. Orchestrální akademie je organizována Pražskou komorní filharmonií, o.p.s.

Fotografie

Podobní umělci

Mała Orkiestra Dancingowa
The Alveret Ensemble
Five Star Clarinet Quartet
Verner Collegium
Doležalovo kvarteto
Michael Price
Wojciech Pyrć
Igudesman & Joo
Uday East West Fusion
Komorní orchestr České filharmonie
České filharmonické kvarteto
Vlachovo kvarteto

© 2019 GoOut