NaFilM

Česká republika www.nafilm.org…
S NaFilM

Proběhlé akce

Na film! 2: V pohybu Praha 1, Palác Chicago 1.12.2016 – 31.3.2018 Na film! 2: V pohybu

NaFilM ve stručnosti

Za projektem NaFilM stojí studenti magisterského programu Katedry filmových studií FF UK v Praze společně se studenty napříč obory uměleckých a technických vysokých škol. Jejich záměrem je založit muzeum českého filmu, kulturně-vzdělávací centrum, které v České republice zatím chybí. Nová instituce by se měla stát živým centrem setkávání se, vzájemné inspirace, zážitkového poznávání a aktivního vzdělávání pro nejrůznější skupiny návštěvníků, kteří zde mohou vzrušující médium vnímat všemi smysly. Výstavní koncept filmového muzea NaFilM vzniká již pátým rokem v dialogu mezi studenty a pedagogy Katedry filmových studií FF UK v Praze za účasti teoretiků a odborníků z příbuzných oborů a zástupci spřízněných kulturních institucí.

© 2018 GoOut