Lubomír Typlt

Malba Česká republika www.typlt.com
S Lubomír Typlt

Lubomír Typlt ve stručnosti

Malířské dílo Lubomíra Typlta je příznačné svou formální syrovostí a obsahovou surovostí. Rozvíjí svůj mýtus o lidském jedinci pomocí malířských prostředků: vytříbené kresebnosti i absurdních prostorových objektů. Autor s oblibou používá techniku kvaše, které mu propojí výrazové přechody mezi kresbou a malbou a jsou charakteristické spontánností, gestickou živostí a formálních vytříbeností. Příležitostně se věnuje také hip hopové skupině WWW (texty, grafika).

Lubomír Typlt absolvoval vedle českých vysokých uměleckých škol (VŠUP, Praha, J. Šalamoun; FaVU, Brno, J. Načeradský) také Kunstakademie v Düsseldorfu (M. Lüpertz, G. Merz, A. R. Penck), kde se stal v roce 2004 „mistrovským žákem“ malířského ateliéru A. R. Pencka. Typltova malba je vytvářena ve dvou rovinách – kriticky zaměřená symbolizovaná figurace a konstrukční (mechanická) abstrakce pohybující se v rovině utopie. V posledních pracích autor syntetizuje oba póly na společné ploše, čímž dochází k podnětnému vizuálnímu setkávání dvou odlišných výrazových světů, které se odehrává i mimo malbu – v instalacích. Autor propojuje některá svá starší témata a jejich konfrontací vytváří nové významové vazby. Formálně lze u něho zaznamenat příklon k expresivní velkoformátové figuraci se silným obsahovým sdělením. Vytváří „alegorizované“ postavy jedinců ocitajících se ve své propůjčené roli na hranici vážnosti a směšnosti (Henri, Pinocchio, Alchymista).

Podobní umělci

Jiří Georg Dokoupil
Sdílet
Jiří Anderle
Sdílet
Braco Dimitrijevic
Sdílet
Zbyněk Baladrán
Sdílet
Dominik Mareš
Sdílet
Anežka Hošková
Sdílet
Alžběta Josefy
Sdílet
Václav Girsa
Sdílet
Tomáš Rajlich
Sdílet
Nikol Hoangová
Sdílet
František Skála
Sdílet
Daisy Mrázková
Sdílet

© 2019 GoOut