Jakub Špaňhel

Současné umění, Malba Česko
S Jakub Špaňhel

Proběhlé výstavy

Jakub Špaňhel: Pět světel nad vodou Praha 1, Galerie Arcimboldo 17. 1.  – 22. 2. 2020 Jakub Špaňhel: Pět světel nad vodou

Info o Jakub Špaňhel

Jakub Špaňhel se narodil v roce 1976. Studoval na Akademii výtvarných umění v Praze pod vedením Jiřího Davida a Milana Knížáka. Pověst mimořádného talentu, která doprovázela Jakuba Špaňhela už za jeho studií na pražské akademii, byla záhy po absolutoriu potvrzena několika samostatnými výstavami – GHMP, NG v Praze, Galerie Klatovy, účastí na většině významných přehlídek malby jeho generace – Perfecte Tense, Berlín – Praha, Mánes; stálá expozice Wannieck Gallery atd., či zastoupením ve veřejných sbírkách. Jeho dosavadní tvorba by se dala rozdělit zhruba do dvou výrazně oddělených poloh. Obrazy první skupiny jsou založeny na zobrazení konkrétního motivu v jeho typickém gestickém stylu. Vedle proslulého cyklu chrámových interiérů, s nímž diplomoval, sem patří i série aktů, květin, krajin, portrétů či benzinových stanic a budov centrálních bank jednotlivých zemí. 
Druhá skupina má minimalisticko-seriální ráz, spočívající v mechanickém opakování jednoduchých prvků za pomocí malířského válečku, např. „květináčů“, koz, křížků, půllitrů či plachetnic.

Fotografie

Podobní umělci

Jiří David
Anežka Hošková
Zbyněk Baladrán
Jan Vytiska
Tomáš Rajlich
Barbora Kysilková
Petr Písařík
Milan Salák
Pasta Oner
Epos 257
Matěj Olmer
Theodor Pištěk

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu