Hartig Ensemble

S Hartig Ensemble

Plánovaná představení

Praha 1, Florea Theatrum, Letní scéna HAMU so 18. 7.  21:00 Prométheovi lidé aneb Moc hudby a tance (Die Geschöpfe des Prometheus, Op. 43)

Info o Hartig Ensemble

Hartig Ensemble je volné uskupení profesionálních tanečníků, kteří se pod uměleckým vedením prof. Heleny Kazárové, Ph.D. věnují již řadu let interpretaci tanců ze „tří století“, tj. od pozdní renesance po raný romantismus,, včetně španělských tanců (typu „escuela bolera). Soubor úzce spolupracuje s katedrou tance HAMU, která sídlí v Praze v barokním Hartigovském paláci na Malé Straně, zde také soubor zkouší. Soubor je komorní, často ale zve i hosty, významné osobnosti tanečního světa. Celoroční činnost Hartig Ensemble byla v roce 2019 a 2020 podpořena MK ČR, v roce 2020 soubor získal také podporu od Magistrátu hl.m. Prahy.

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu