Fresh Eye

Česká republika www.fresh-eye.cz
S Fresh Eye

Proběhlé akce

Na viděnou 2018 Praha 1, Kino Ponrepo 17.10.2018 14:00 Na viděnou 2018

Fresh Eye ve stručnosti

Fresh Eye je platforma pro rozvoj a propagaci studia vizuální kultury. V rámci pravidelných měsíčních přednášek dává prostor mladým teoretikům, umělcům, kurátorům, žurnalistům a kreativcům. Buduje online knihovnu audiovizuálního a textového materiálu. Pro studenty vysokých škol vyhlašuje soutěž Jeden pohled nestačí a edukaci na středních školách se věnuje prostřednictvím workshopu Základy vizuální komunikace.

Fresh Eye prosazuje nový a svěží pohled na obrazy všedního dne a populární vizuální kultury. Pořádá také konferenci Na viděnou, která má vytvářet prostor pro mezioborová setkání skupin se zájmem o vizuální kulturu.

© 2018 GoOut