Irena Troupová
Pavel Šnajdr
Totalitní kuropění
Totalitní kuropění
Totalitní kuropění
Totalitní kuropění
Totalitní kuropění

Totalitní kuropění

Místo
Palác Jalta – pasáž
Adresa
Dominikánské náměstí 2, Brno
Štítky
Vstupné
100–150 Kč

Koncert o mnoha obrazech, s mnoha osobami a jedním orchestrem.

Koncert uskupení Brno Contemporary Orchestra proběhne 23. září 2021 v pasáži Jalta na Dominikánské náměstí v Brně.

Program:

  • Jan Novák (1921 – 1984): Písně z divadelní hry Totální kuropění Ludvíka Kundery (1920 – 2010) napsané pro orchestr Gustava Broma (1921 – 1995) v aranži pro BCO od Marka Piáčka (* 1972)
  • Josef BERG (1927 – 1971): Torso světské suity (1963)
  • Alois Piňos (1925 – 2008): Zkratky (1963)
  • Kompoziční tým BRNO (Alois Piňos, Rudolf Růžička, Arnošt Parsch, Miloš Štědroň): Ecce homo, vokální symfonie na text Josefa Berga pro soprán, basbaryton, orchestr a magnetofonový pás (1969)

V roce 1961 měla v tehdejší Mahenově činohře v Brně premiéru divadelní hra Ludvíka Kundery „Totální kuropění“. Jednalo se o jeden z prvních tuzemských autorských muzikálů, který jazzovou hudbou Jana Nováka, v podání orchestru Gustava Broma, reflektoval tíživé události totálního nasazení ročníků 1920 a 1921. Na netradičně koncipované scéně docházelo k prolínání dobové reflexe tehdejších čtyřicátníků s reminiscencemi na zážitky dvacátníků ve skladištích a továrnách u Berlína. Je zřejmé, že srovnávat totální nasazení za nacismu s marasmem šedesátých let a následné normalizace je poněkud vyhrocené. Přesto, s vědomím toho, jaké byly pozdější osudy aktérů obrodného procesu šedesátých let po okupaci, a jaké důsledky měl normalizační totalitní marketing na podobu tuzemské a reflexi zahraniční kultury pro minulost i současnost, jeví se nám jako adekvátní zpřítomnit dobové reálie, kdy projev svobodné vůle byl považován za nepatřičný útok proti socialistickému zřízení, kdy bylo možné být proti jenom v soukromí, kdy každá jinakost byla automaticky považována za špatnost. Snad již je to dnes jinak a pestrá směsice hudby jubilantů z let šedesátých může mít pozitivní vyznění o jaké se pokusil i Ludvík Kundera na konci své dramatické prvotiny. „A to je konec totálního kuropění. A po konci se přece začíná!“ Projděme spolu pasáži, která to, co jsme zavřeli doma může dovést ke hvězdám nejen proto, aby se nezapomnělo, ale hlavně, abychom si mohli poslechnout hudbu, kterou už hodně dlouho nikdo v Brně neslyšel.

Vystupující umělci

Irena Troupová
Otakar Blaha
Martin Opršál
Pavel Šnajdr
© 2023 GoOut, s.r.o., Česko