SVK PK (hlavní budova)

SVK PK (hlavní budova)

Adresa Smetanovy sady 2, Plzeň 3
Webová stránka www.svkpl.cz
E-mail svk@svkpl.cz

Aktuální akce

Nevíme o žádných akcích v tomto místě.

Popis místa

SVK PK shromažďuje, zpracovává a trvale uchovává domácí dokumenty se zvláštním zřetelem na regionální dokumenty, systematicky buduje univerzální český i cizojazyčný fond vědecké, odborné, populárně naučné i krásné literatury a speciálních informačních pramenů. Rozsah doplňování metodou konspektu je ovlivněn právními normami, finančními možnostmi knihovny a státoprávním uspořádáním, které v průběhu historického vývoje doznalo několika změn. Knihovní fondy získává prostřednictvím povinného výtisku , koupě, darů a domácí a zahraniční výměny. Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji a je metodickým centrem pro téměř 500 knihoven v Plzeňském kraji.

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Podobná místa

Galerie Evropského domu
Ústřední knihovna pro děti a mládež
Evropský dům
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Polanova síň
Bývalé sídlo KV KSČ
Knihovna Červený Hrádek
DEPO2015
Americké centrum US Point
Knihovna Lobzy
Techmania Science Center
Primavera Hotel

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko