Svět nerostů
Svět nerostů
Svět nerostů
Svět nerostů
Svět nerostů
Svět nerostů
Svět nerostů
Stálá

Svět nerostů

Adresa
Zelný trh 8, Brno
Vstupné
50–180 Kč
Web místa

Expozice je rozdělena na tři navazující celky, které seznamují návštěvníka s nerosty a horninami s důrazem na mineralogicko-petrografické poměry Moravy a Slezska. Úvod je věnován fyzikálním a chemickým vlastnostem nerostů a je zakončen informacemi o stavbě Země a jejím postavení ve sluneční soustavě.

Hlavní část expozice seznamuje se vznikem jednotlivých hornin a na ně vázaných nerostů. Zde můžeme obdivovat bohatství nerostné přírody Moravy a Slezska. V této části je umístěn trezor s drahými kameny a v následujícím prostoru ukázky praktického využití nerostných surovin naší oblasti. V závěru expozice jsou systematicky řazeny nerosty a horniny včetně zajímavých přírodních skel - tektitů a vltavínů.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko