Svadba
Svadba
Svadba
Svadba
Svadba
Svadba
Svadba

Svadba

Divadelní soubory
Národní divadlo moravskoslezské
Štítky
Vstupné
290 Kč
Délka
55 min
Režie
Jiří Nekvasil
Premiéra
28. 8. 2020
Autor
Ana Sokolović
Konání v rámci
Hrají

Markéta Schaffartzik, Patrícila Smol’aková, Eva Marie Kořená, Ivana Ambrúsová, Lucie Hubená, Tetiana Hryha

Tematika svateb – zejména pak večera před samotným obřadem, během nějž se nastávající nevěsta a její přítelkyně oddávají soukromým starobylým rituálům. Text díla je založen na původní srbské poezii, která je však prezentována v novém kontextu a je adaptována na naši současnou kulturu. Hudební složka je pak odvozena z tradičního folkloru. Struktura díla v sobě odráží každodenní výjevy a objekty – jde např. o vlasy, kelímky či vodu. Jednotlivé scény nedodržují logiku lineárního narativu, spíše se jedná o vzájemně provázanou síť radostných výjevů, které se z běžných dramatických situací postupně vyvíjejí do různých magických a fantazijních obrazů. Svatba představuje důležitý předěl v životě ženy. Jde o událost, jež je často doprovázena prastarými tradicemi a vždy pro ženu představuje počátek změny. Tento rituál přechodu z jedné fáze života do další, který nevěsta Milica prožívá, je do značné míry univerzální – jedná se o určitý archetyp lidské zkušenosti. Opera Svadba nám dává možnost pohroužit se do neposkvrněnosti a bohatosti tohoto krátkého, ale rozhodujícího okamžiku v životě ženy.

Skladatelka Ana Sokolović je významnou osobností soudobé hudby. Autorčiny kompozice prostupují balkánské rytmy a jsou ovlivněny různými uměleckými odvětvími. Sokolović má na svém kontě řadu spoluprací s kanadskými orchestry, předními hudebními umělci a také mnoha quebeckými komorními soubory. Její rozmanitá tvorba, za níž obdržela velké množství vyznamenání a cen, zahrnuje rovněž opery – např. její opera The Midnight Court byla uvedena v Královské opeře v Covent Garden (Londýn). Kromě skladatelských aktivit se věnuje i pedagogické činnosti a působí jako profesorka kompozice na Montrealské univerzitě.

Vystupující umělci

Národní divadlo moravskoslezské

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko