Štúdio A2 – Nové župné divadlo

Štúdio A2 – Nové župné divadlo je priestor v bývalej vínnej pivnici, ktorý vznikol ako pocta legendárnemu Divadlu na Korze na Sedlárskej ulici, ktoré v roku 1971 normalizátori zavreli z tzv. hygienických dôvodov.

V tomto multifunkčnom komornom scénickom priestore s variabilnou scénou i hľadiskom nájdu svoj priestor divadelné či multižánrové predstavenia, koncerty, filmové premietania, prednášky, workshopy, diskusie, kurzy, rôzne formy divadelného vzdelávania, prezentácie kníh či hudobných noviniek a výstavy. Priestor slúži na aktivity Divadla Astorka Korzo ‘90.

Štúdio A2 zároveň pravidelne poskytuje priestor na rezidenčné a hosťujúce aktivity mladých divadelníkov združených v občianskych združeniach či novovzniknutých divadelných zoskupeniach bez vlastného divadelného zázemia.

Aktuální program divadla

Popis místa

Štúdio A2 – Nové župné divadlo je priestor v bývalej vínnej pivnici, ktorý vznikol ako pocta legendárnemu Divadlu na Korze na Sedlárskej ulici, ktoré v roku 1971 normalizátori zavreli z tzv. hygienických dôvodov.

V tomto multifunkčnom komornom scénickom priestore s variabilnou scénou i hľadiskom nájdu svoj priestor divadelné či multižánrové predstavenia, koncerty, filmové premietania, prednášky, workshopy, diskusie, kurzy, rôzne formy divadelného vzdelávania, prezentácie kníh či hudobných noviniek a výstavy. Priestor slúži na aktivity Divadla Astorka Korzo ‘90.

Štúdio A2 zároveň pravidelne poskytuje priestor na rezidenčné a hosťujúce aktivity mladých divadelníkov združených v občianskych združeniach či novovzniknutých divadelných zoskupeniach bez vlastného divadelného zázemia.

Přidružená místa

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko