Strahovská knihovna

Vstupenky
Adresa Strahovské nádvoří 1, Praha 1
Pořadatel
Vstupné 170–480 Kč

Komentovaná prohlídka, během níž budou mít její účastníci unikátní příležitost detailně si prohlédnout nádhernou barokní knihovnu strahovského kláštera premonstrátů. Nebudou ovšem tak jako většina běžných návštěvníků nahlížet do knihovních sálů pouze z chodby, ale opravdu do sálů vstoupí a spolu s průvodcem prozkoumají zblízka nedávno restaurované nástropní fresky a historické vybavení. Vše bude také možné fotografovat. Jedná se o prohlídku soukromou, oba sály tak budou mít účastníci během celé doby sami pro sebe. Vzhledem k tomu, že je v knihovně dodnes zachováno originální dobové vybavení, včetně knih a cenných fresek, je počet návštěvníků těchto speciálních prohlídek limitován a probíhají jen v předem rezervovaných termínech.

Důležité informace:

  • Sraz: Strahovské nádvoří 1 – před vchodem do knihovny
  • Délka prohlídky: 1 hodina
  • Předprodej vstupenek končí hodinu před začátkem vycházky.
  • Děti do 6 let mají vstup zdarma.
  • Na místě lze zakoupit vstupenky pouze pokud nebyla naplněna kapacita vycházky.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vycházku v případě malého zájmu. O zrušení vycházky budou účastníci se vstupenkou informováni a peníze jim budou vráceny zpět na účet.
  • Vzhledem k provozu knihovny nelze čekat na opozdilé účastníky akce.

V ceně vstupenky je již zahrnuto vstupné do knihovny, které v případě speciálních prohlídek činí 300 Kč na dospělou osobu.

Termíny

Praha 1, Strahovský klášter Strahovská knihovna

Další akce v tomto místě

Praha barokní Praha 1, Strahovský klášter Praha barokní
Strahovské knihovny Praha 1, Strahovský klášter Strahovské knihovny

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko