Strahovská knihovna
Strahovská knihovna
Strahovská knihovna
Strahovská knihovna
Strahovská knihovna
Strahovská knihovna
Strahovská knihovna

Strahovská knihovna

Místo
Strahovský klášter – před vchodem do knihovny
Adresa
Strahovské nádvoří 1, Praha
Vstupné
170–500 Kč

Komentovaná prohlídka, během níž budou mít její účastníci unikátní příležitost detailně si prohlédnout nádhernou barokní knihovnu strahovského kláštera premonstrátů. Nebudou ovšem tak jako většina běžných návštěvníků nahlížet do knihovních sálů pouze z chodby, ale opravdu do sálů vstoupí a spolu s průvodcem prozkoumají zblízka nedávno restaurované nástropní fresky a historické vybavení. Vše bude také možné fotografovat. Jedná se o prohlídku soukromou, oba sály tak budou mít účastníci během celé doby sami pro sebe. Vzhledem k tomu, že je v knihovně dodnes zachováno originální dobové vybavení, včetně knih a cenných fresek, je počet návštěvníků těchto speciálních prohlídek limitován a probíhají jen v předem rezervovaných termínech.

Důležité informace:

  • Sraz: Strahovské nádvoří 1 – před vchodem do knihovny
  • Délka prohlídky: 1 hodina
  • Předprodej vstupenek končí hodinu před začátkem vycházky.
  • Děti do 6 let mají vstup zdarma.
  • Na místě lze zakoupit vstupenky pouze pokud nebyla naplněna kapacita vycházky.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit vycházku v případě malého zájmu. O zrušení vycházky budou účastníci se vstupenkou informováni a peníze jim budou vráceny zpět na účet.
  • Vzhledem k provozu knihovny nelze čekat na opozdilé účastníky akce.
  • Filmování ani nahrávání průvodce během výkladu není povoleno.

V ceně vstupenky je již zahrnuto vstupné na soukromou prohlídku knihovny.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko