Sto let grafické školy v Praze

Vstupenky
Adresa 17. listopadu 2, Praha 1
Štítky Fotografie, Grafika
Vstupné 80–250 Kč
Web akce www.upm.cz…
Web místa www.upm.cz
Kurátor Libuše Staňková

Výstava Sto let grafické školy dokumentuje historii této vzdělávací instituce od jejího založení v roce 1920 až po současnost. Expozice se věnuje významným osobnostem z řad pedagogů, kteří zásadním způsobem formovali výuku fotografie, grafického designu, knižní vazby, konzervátorství a restaurátorství a dalších oborů vyučovaných na grafické škole v průběhu její stoleté existence. Pozornost je upřena i na dílo jejich žáků, kteří získávali na škole první odborné znalosti, rozvíjeli je v následném studiu a praxi a zanechali výraznou stopu v širokém spektru vizuální kultury doma i v zahraničí. Expozice zahrnuje 560 prací učitelů a žáků školy z oboru fotografie, knižní vazby, tisku, grafického designu a restaurátorství. 200 exponátů poskytlo UPM ze svých sbírek, 280 pochází z archivu grafické školy. Další exponáty laskavě zapůjčili autoři, soukromí sběratelé a instituce.

Výstava vznikla v těsné spolupráci grafické školy a Uměleckoprůmyslového musea v Praze, z jehož sbírek pochází podstatná část historického materiálu. Kooperace obou institucí má ostatně rovněž stoletou tradici. Škola se účastnila řady výstav a soutěží pořádaných muzeem, v současné době spolupracuje s UPM především konzervátorské oddělení školy.

Proběhlé akce

Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) 11. 10. 2020 17:00 Výtvarná dílna
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) 11. 10. 2020 16:00 Výtvarná dílna
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) 11. 10. 2020 15:00 Výtvarná dílna
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) 11. 10. 2020 14:00 Výtvarná dílna
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) 8. 10. 2020 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy 100 let grafické školy v Praze
Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) 6. 10. 2020 17:00 Komentovaná prohlídka výstavy 100 let grafické školy v Praze

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Plejády skla 1946–2019 Praha 1, Uměleckoprůmyslové museum v Praze (historická budova) Stálá Plejády skla 1946–2019

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu