Spider, Turtle, We: Work in progress
Spider, Turtle, We: Work in progress
Spider, Turtle, We: Work in progress
Spider, Turtle, We: Work in progress
Spider, Turtle, We: Work in progress
Spider, Turtle, We: Work in progress
Spider, Turtle, We: Work in progress

Spider, Turtle, We: Work in progress

Štítky
Vstupné
100–200 Kč
Režie
Ran Jiao
Autor
Ran Jiao
Konání v rámci
Hrají

Ran Jiao, Debora Štysová, Sai Psyn, Magdalena Malinová

Tiché pozorování drobných druhů mění perspektivu. Pavouk v koupelně. Všední realita se kříží s imaginárním světem, ve kterém pavouk tančí, aby přežil, kde přehlížené bytosti oslavují svou existenci, kde se najednou objeví želva. Představení s kostýmovanými těly a pohyblivými instalacemi vede diváky na cestu, na níž přestávají být lidmi a představují si životy jiných druhů. V konfrontaci s těmito stvořeními se ocitají v ohromujícím rozporu pocitů – zvědavost zahaluje strach z neznámého, zmatek přechází v empatii a vše se sbíhá v introspektivních otázkách: Kdo je skutečné monstrum? Čí strach je skutečný a čí ne?

Ran Jiao je performerka a režisérka žijící v Praze. Zajímá se o dočasná místa, zejména o místa, která vznikají mezi těly a interakcemi. Ke vztahům přistupuje prostorově a k prostoru jako ke vztahům relevantním. Její práce se soustředí na site-specific, je dialogická a zabývá se tím, jak může performance zasáhnout a oživit prostředí. Ovlivněna ekofeminismem a domorodými způsoby poznání používá performance jako nástroj k přehodnocení sociální a environmentální provázanosti.

Projekt byl iniciován v Česku působící performerkou Ran Jiao ve spolupráci s Anne-Catherine Kunz, belgickou kostýmní výtvarnicí. Projekt prošel výzkumnou fází a byl odprezentován v 15minutové ukázce během Bazaar Festivalu 2022. Projekt se uskutečňuje v rámci programu Live Performance Bazaar Residencies za finanční podpory Evropské unie.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko