Sny
Sny
Sny
Sny
Sny
Sny
Sny

Sny

Divadelní soubory
Štítky
Vstupné
250–500 Kč
Hrají

Martin Dvořák, Daniela Hanelová, Kristýna Vébr, vybraní žáci ZUŠ Modřice

První uvedení k mezinárodnímu dni tance s prohlídkou vily.

Taneční večer vychází ze Smetanova klavírního cyklu hraného živě a současně rozvinutým o současnou hudbu skladatelky Beaty Hlavenkové na něho reagujícím.

Šestidílný hudební cyklus bude zpracován choreografy – tanečníky Martinem Dvořákem, Danielou Hanelovou a Kristýnou Vébr a současně zapojí i studenty ZUŠ. Cílem je nabídnout tvůrcům i interpretům tvořit na živou hudbu a reagovat zcela současným pohybovým slovníkem na „starou hudbu“, která v moderní době již není choreograficky trendová, ale klade na choreografy i interprety nemalé nároky. Pracovat s hudbou – s takty, frázemi, hudebním zadáním. Jde o to vytvořit 6 zcela odlišných krátkých kusů v různých tanečních stylech, které budou mít jednotící prvek hudbu Bedřicha Smetany a jeho klavírní cyklus Sny. Autorkou současné kompozice reagující na skladby Smetany je skladatelka a hudebnice Beata Hlavenková.

Šesti charakteristickými skladbami nazvanými Reves (Sny) se Bedřich Smetana roku 1875 vrátil po více než deseti letech ke svému nejbližšímu nástroji, klavíru. Do skladatelovy koncepce se promítly dva určující kompoziční typy: klavírní charakteristická skladba a velká virtuózní kompozice, kterou se Smetana zabýval zejména ve švédském období. Důležitá byla také autorova zkušenost s prací na symfonických básních Mé vlasti, vznikajících ve stejné době jako Sny. Pevné myšlenkové sepětí cyklu zajišťuje téma první skladby (Le Bonheur éteint / Zaniklé štěstí), které prochází s logickou důsledností celým dílem a vrací se nejnápadněji v závěrečné skladbě.

Vystupující umělci

ProART Company
© 2024 GoOut, s.r.o., Česko