SNG – Hurbanove kasárne

Z dôvodu rekonštrukcie SNG sa galéria v súčinnosti so zriaďovateľom rozhodla presťahovať všetky svoje prevádzky s výnimkou tých v Esterházyho paláci na jedno miesto. Týmto miestom sa stal objekt v správe MKSR budova Hurbanových kasární (bývalé bloky „B" a „C"). Momentálne je v Hurbanových kasárňach umiestnená administratíva, umenovedná knižnica, depozitáre, reštaurátorský ateliér a stolárska dielňa.

Aktuální výstavy v galerii

Popis místa

Z dôvodu rekonštrukcie SNG sa galéria v súčinnosti so zriaďovateľom rozhodla presťahovať všetky svoje prevádzky s výnimkou tých v Esterházyho paláci na jedno miesto. Týmto miestom sa stal objekt v správe MKSR budova Hurbanových kasární (bývalé bloky „B" a „C"). Momentálne je v Hurbanových kasárňach umiestnená administratíva, umenovedná knižnica, depozitáre, reštaurátorský ateliér a stolárska dielňa.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko