SĽUK ― Slovenský ľudový umelecký kolektív

Lidová hudba | Slovenský ľudový umělecký kolektiv je profesionální umělecké těleso, které působí v oblasti uměleckého zpracování a interpretace foklóru na Slovensku. SĽUK na vazuje na lidové tradice, umělecky je zpracovává, rozvíjí do stylizovaného uměleckého projevu, který prezentuje prostřednictvím programových představení. Celá tvorba SĽUK-u představuje kolektivní umělecké výtvory, na kterých participuje široký okruh spolupracovníků: skladatelů, choreografů, výtvarníků, odborných pracovníků z oblasti fokloristiky, pedagogů apod. Během jednotlivých uměleckých období, kterými SĽUK ve svém vývoji prošel, se na uměleckém profilování a směřování účastnili významné tvůrčí osobnosti.

SĽUK má tři organizační složky: taneční soubor, pěvecký soubor a lidovou hudbu.

Aktuální koncerty

Info o SĽUK ― Slovenský ľudový umelecký kolektív

Slovenský ľudový umělecký kolektiv je profesionální umělecké těleso, které působí v oblasti uměleckého zpracování a interpretace foklóru na Slovensku. SĽUK na vazuje na lidové tradice, umělecky je zpracovává, rozvíjí do stylizovaného uměleckého projevu, který prezentuje prostřednictvím programových představení. Celá tvorba SĽUK-u představuje kolektivní umělecké výtvory, na kterých participuje široký okruh spolupracovníků: skladatelů, choreografů, výtvarníků, odborných pracovníků z oblasti fokloristiky, pedagogů apod. Během jednotlivých uměleckých období, kterými SĽUK ve svém vývoji prošel, se na uměleckém profilování a směřování účastnili významné tvůrčí osobnosti.

SĽUK má tři organizační složky: taneční soubor, pěvecký soubor a lidovou hudbu.

Žánry: Lidová hudba

Galerie

Podobní umělci

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko