Semlerova rezidence

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových v Plzni s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě především díky unikátnímu pojetí. Mimořádně rozsáhlý několikapodlažní bytový interiér je založen na principu tzv. Raumplanu, čímž je ojedinělý a v regionu zcela unikátní. Koncepcí představuje završení řady bytových interiérů, navržených v letech 1907–32 v Plzni Adolfem Loosem. Dispoziční řešení má přímou návaznost na Müllerovu vilu v Praze, která bezprostředně předcházela a na obou úpravách se podíleli autoři ze stejného okruhu i shodné provádějící firmy. Vedle unikátního loosovského prostorového řešení tvořil nedílnou součást rozsáhlého bytu vestavěný mobiliář, podlahy a obklady stěn z různých vzácných dřev a také četné další uměleckořemeslné detaily z kovu, keramiky, skla apod.

Semlerův byt doplňuje Müllerovu vilu do unikátní dvojice. Odlišuje se přizpůsobením danostem staršího objektu (vytváří vilu v domě) i rozdílným detailním řešením navrženým Heinrichem Kulkou, Loosovým spolupracovníkem a pokračovatelem. Na rozdíl od Müllerovy vily jde o práci až do současnosti prakticky neznámou širší veřejnosti. Objekt, který vznikl jako úřednický bytový dům Škodových závodů, získala v roce 1932 rodina Oskara Semlera a jeho část upravila na své reprezentační rodinné sídlo. Oskar Semler byl jedním z nejvýznamnějších místních podnikatelů. Rodina musela v roce 1939 emigrovat a dům byl zabrán nejprve říšskými a pak československými úřady.

Poté, co dům v roce 2012 získala do správy Západočeská galerie v Plzni, proběhla po částech celková velmi náročná oprava památky. Během nejdůležitější etapy, provedené v letech 2019–21 z prostředků Plzeňského kraje a Evropské unie (program IROP), byla restaurována většina dochovaného vybavení historického bytu, ale také bylo obnoveno mnoho detailů, které se nezachovaly. Opravený a zpřístupněný interiér doplňují expozice Trojrozměrný život Adolfa Loose, Semler – rodina, firma, dům a Kabinet plzeňské architektury 1874–1939.

Aktuální akce

Popis místa

Dům rodiny Oskara a Jany Semlerových v Plzni s interiérem jejich bytu patří k předním památkám moderní architektury ve střední Evropě především díky unikátnímu pojetí. Mimořádně rozsáhlý několikapodlažní bytový interiér je založen na principu tzv. Raumplanu, čímž je ojedinělý a v regionu zcela unikátní. Koncepcí představuje završení řady bytových interiérů, navržených v letech 1907–32 v Plzni Adolfem Loosem. Dispoziční řešení má přímou návaznost na Müllerovu vilu v Praze, která bezprostředně předcházela a na obou úpravách se podíleli autoři ze stejného okruhu i shodné provádějící firmy. Vedle unikátního loosovského prostorového řešení tvořil nedílnou součást rozsáhlého bytu vestavěný mobiliář, podlahy a obklady stěn z různých vzácných dřev a také četné další uměleckořemeslné detaily z kovu, keramiky, skla apod.

Semlerův byt doplňuje Müllerovu vilu do unikátní dvojice. Odlišuje se přizpůsobením danostem staršího objektu (vytváří vilu v domě) i rozdílným detailním řešením navrženým Heinrichem Kulkou, Loosovým spolupracovníkem a pokračovatelem. Na rozdíl od Müllerovy vily jde o práci až do současnosti prakticky neznámou širší veřejnosti. Objekt, který vznikl jako úřednický bytový dům Škodových závodů, získala v roce 1932 rodina Oskara Semlera a jeho část upravila na své reprezentační rodinné sídlo. Oskar Semler byl jedním z nejvýznamnějších místních podnikatelů. Rodina musela v roce 1939 emigrovat a dům byl zabrán nejprve říšskými a pak československými úřady.

Poté, co dům v roce 2012 získala do správy Západočeská galerie v Plzni, proběhla po částech celková velmi náročná oprava památky. Během nejdůležitější etapy, provedené v letech 2019–21 z prostředků Plzeňského kraje a Evropské unie (program IROP), byla restaurována většina dochovaného vybavení historického bytu, ale také bylo obnoveno mnoho detailů, které se nezachovaly. Opravený a zpřístupněný interiér doplňují expozice Trojrozměrný život Adolfa Loose, Semler – rodina, firma, dům a Kabinet plzeňské architektury 1874–1939.

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko