Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit
Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit

Sdělně mluvit a odpovědně se domluvit

Místo
Šmidingerova knihovna – Společenský sál
Štítky
Vstupné
100–200 Kč

„Z hlasu a řeči pochází to nejpodstatnější pro otvírání osobnosti, pro sebepoznání“, Ivan Vyskočil.

Řeč jako sdělení i sdílení, řeč jako „orální gesto“, řeč jako vědomé setkání – se sebou, s textem, s těmi, kdo naslouchají. Jedním z cílů výchovy k řeči je, stručně řečeno, opustit obvyklé tzv. „zběžné čtení“, tedy mechanické ozvučování textu, a učit se sdělovat s konkrétní představou. V rámci semináře si tento psychosomatický přístup k řeči, četbě a přednesu účastníci workshopu představí. Zaměří se na konkrétnost, vědomou přítomnost a komunikativnost. A společně s lektorkou Irenou Pulicarovou si také připomenou důležitost fyziologicky správného dechu a kvalitní hlasotvorby. Tento seminář vychází z psychosomatického pojetí veřejného vystupování, zvláště řeči a hlasu, které vytvořil prof. dr. Ivan Vyskočil (* 1929) spolu s Adou Fryntovou (1928–2015) a doc. Libuší Válkovou (* 1935). Od 90. let je tito odborníci realizovali především na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU.

Mgr. Irena Pulicarová, Ph.D. studovala divadelní vědu na FFUK a herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku na DAMU. To zakončila disertací s názvem K naplněnému sdělení, kde mimo jiné analyzovala promluvy několika známých kazatelů z hlediska řeči, hlasu a věrohodnosti projevu. Od r. 2012 působila na DAMU jako externí pedagog přednesu a řečového jednání. V současnosti se věnuje rodičovským povinnostem, i tak ale nachází čas pro pokračování v pedagogické činnosti a ve spolupráci s televizí Noe, pro kterou připravuje a v níž moderuje některé publicistické pořady.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko