Renáta Fučíková: Stories

Vstupenky
Adresa Pelléova 10, Praha 6
Web místa www.villapelle.cz
Kurátor Radim Kopáč

Ilustrátorka Renáta Fučíková představuje poutavý svět historických i fantaskních příběhů nejen z Prahy.

Výstava Stories má za cíl představit dílo Renáty Fučíkové formou výběrové retrospektivy, zaměřit se na klíčové body její práce posledních třiceti let a funkčně je propojit s mimořádným didaktickým potenciálem, kterým autorčino dílo disponuje.Vedle stěžejního důrazu na Prahu výstava zohlední prolínání osudů významných osobností českých i světových dějin s akcentem na příběhy všedních dnů. Výstavní projekt je z toho důvodu koncipován jako interaktivní instalace, která vyžaduje nejen pozorného diváka, soustředěného na celek i jemný detail, ale nabízí rovněž možnost pochopit příběhy minulosti, stejně tak jako pomoci k pochopení příběhů dneška pomocí znalostí konotací a společenských hodnot. Autorčin lehce archaický výpravný realismus je ideální nosnou plochou pro názorný, vzdělávací výklad, vhodný pro široké spektrum divácké veřejnosti. Práce Renáty Fučíkové jsou připomínkou společné dějinné zkušenosti, aktualizují myšlenkovou základnu, z níž vyrostla evropská civilizace ‒ ilustrují jednak klíčové vývojové pohyby, jednak život zásadních postav historie napříč víc jak tisíciletým vývojem českých zemí i Evropy.

Renáta Fučíková (* 1964) patří ke klíčovým postavám české ilustrace a autorské knihy pro děti a mládež po roce 1989. Věnuje se zejména technice rytiny, spolupracuje s předními nakladatelstvími v Čechách a za své bohaté dílo posbírala desítky zahraničních cen. Životem i dílem je Fučíková spjata na prvním místě s hlavním městem: v Praze se narodila, v Praze žije, na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové absolvovala ilustraci a užitou grafiku. Prahy se bezprostředně týká několik knih její bohaté bibliografie. Nejvýrazněji pak Franz Kafka a Praha v srdci. Ostatní jako Karel IV. nebo T.G.M. už volněji ovšem přeci. Vazby jsou to tedy mnohačetné a rozličné: na Prahu současnou i minulou, na Prahu fiktivní i skutečnou, na Prahu jako neuralický bod národních dějin, či na Prahu jako místo magické, k němuž se váží mýty a legendy.

Proběhlé akce

Praha 6, Villa Pellé 16. 6. 2019 16:00 Obrazy z dějin
Praha 6, Villa Pellé 9. 6. 2019 16:00 Kafkův kolotoč
Praha 6, Villa Pellé 8. 6. 2019 19:00 Komentovaná prohlídka výstavy Stories a workshop s autorkou
Praha 6, Villa Pellé 23. 5. 2019 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Stories
Praha 6, Villa Pellé 19. 5. 2019 16:00 Kafkův kolotoč
Praha 6, Villa Pellé 16. 5. 2019 18:00 Beseda s Václavem Cílkem a Renátou Fučíkovou
Praha 6, Villa Pellé 11. 5. 2019 16:00 Výtvarný a hudební workshop dvanácti měsíců v lidové hudbě
Praha 6, Villa Pellé 2. 5. 2019 18:00 Křest knihy Jakub a hvězdy
Praha 6, Villa Pellé 28. 4. 2019 17:30 Beseda s autorkou Renátou Fučíkovou
Praha 6, Villa Pellé 28. 4. 2019 16:00 Praha v srdci
Praha 6, Villa Pellé 25. 4. 2019 18:00 Beseda nad knihou Franz Kafka – Člověk své a naší doby
Praha 6, Villa Pellé 23. 4. 2019 16:00 Evropa jako skládačka
Praha 6, Villa Pellé 14. 4. 2019 16:00 Střípky z historie aneb Jak se tvoří koláž
Praha 6, Villa Pellé 11. 4. 2019 18:00 Vernisáž výstavy Stories

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Komentovaná prohlídka výstavy Star Dust Praha 6, Villa Pellé st 4. 11.  18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Star Dust
Tvůrčí dílny s lektorkami Ateliéru Pellé Praha 6, Villa Pellé ne 8. 11.  16:00 Tvůrčí dílny s lektorkami Ateliéru Pellé
Petr Písařík: Star Dust Praha 6, Villa Pellé 10. 9.  – 11. 11. 2020 Petr Písařík: Star Dust

© 2020 GoOut


Chci poukaz na kulturu

Předplať si kulturu

Poukazy GoOut uplatníš na jakoukoliv akci v budoucnu.

Chci poukaz na kulturu