Procházka Solidaritou
Procházka Solidaritou
Procházka Solidaritou
Procházka Solidaritou
Procházka Solidaritou
Procházka Solidaritou
Procházka Solidaritou

Zrušeno: Procházka Solidaritou

Komentovaná procházka Solidaritou, „sídlištěm s ideály“, postaveným v letech 1947 až 1951 s historičkami umění Evou Novotnou a Barborou Špičákovou. Sídliště Solidarita vznikalo v rámci poválečného hospodářského plánu, tzv. dvouletky.

Stavělo se v letech 1947–1951 podle plánů architektů Františka Jecha, Hanuše Majera a Karla Storcha. Ti už před válkou spolupracovali na několika obytných souborech s tematikou sociálního bydlení a zlevnění výstavby. Pro podobu Solidarity je pak důležité poučení z principů skandinávské družstevní bytové výstavby.

Nad vstupem do Strašnického divadla, jež je součástí areálu, je umístěn keramický reliéf Valeriána Karouška zobrazující tři postavy: technika, mladou rodinu a harfenistku. Symbolicky tak propojuje světy a oblasti života, které k sobě vzájemně mívají daleko. I když se nám to zdá jako utopie, solidarita může být skutečnou a prožívanou hodnotou. Její architektonické zpodobení se ve Strašnicích dodnes zachovalo a vypráví o jednom ideálu.

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko