Výstavy v Poznani

Stała ekspozycja Muzeum Pałac w Rogalinie
Galeria portretów
Stała ekspozycja Muzeum Uzbrojenia
Skarbiec
Stała ekspozycja Muzeum Martyrologii Wielkopolan - Fort VII
stała Ekspozycja Muzeum Etnograficznego
The Permanent Exhibition of Museum of the History of Poznań
Stała ekspozycja Muzeum Instrumentów Muzycznych
The Permanent Exhibition of The A. Mickiewicz Museum in Śmiełów
The Permanent Exhibition of The Military Museum of Wielkopolska
Stała ekspozycja Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości w Poznaniu
Stała ekspozycja Muzeum Zamek w Gołuchowie
© 2022 GoOut, s.r.o., Česko