Stálá výstava

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie

Vstupenky na místě
Adresa Kopeckého sady 2, Plzeň
Štítky Historie
Vstupné 30–130 Kč
Web akce www.zcm.cz…
Web místa www.zcm.cz

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s dějinami západních Čech od 10. do poloviny 19. století.

Pozornost je věnována především rozmanitosti hmotné kultury na pozadí historických událostí. Historický vývoj je představen na základě historických a uměleckých předmětů své doby s využitím archeologických nálezů z uvedeného období. Expozice je členěna do kapitol Stará Plzeň, středověká transformace, středověká vesnice, město v pozdním středověku, Plzeňsko ve válkách husitských a poděbradských, Jagellonská doba, renesance, třicetiletá válka, baroko, osvícenství a biedermeier, revoluce 1848. Závěr expozice tvoří část věnovaná mincovnímu kabinetu. Expozice je doplněna interaktivními dotykovými panely, které poskytují hlubší informace k historii západních Čech.

Další akce v tomto místě

Plzeňská městská zbrojnice Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) Stálá Plzeňská městská zbrojnice
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Archeologie Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) Stálá Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Archeologie
Umělecké řemeslo / Užité umění Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) Stálá Umělecké řemeslo / Užité umění

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko