Stálá výstava

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Archeologie

Vstupenky na místě
Adresa Kopeckého sady 2, Plzeň
Štítky Historie
Vstupné 30–130 Kč
Web akce www.zcm.cz…
Web místa www.zcm.cz

Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku.

Na 27 panelech doplněných bohatou fotografickou dokumentací z terénních výzkumů se návštěvníci seznámí s vývojem pravěkého a raně středověkého osídlení kraje. Ve 34 vitrínách jsou představeny trojrozměrné artefakty získané do sbírek muzea během více jak 130 let terénních archeologických výzkumů. Mezi vystavenými exponáty jsou takové unikáty, jako bronzový štít z Plzně-Jíkalky, hliněná neolitická plastika ženy z Vochova, bronzové maskovité spony z Kyšic a Dýšiny, zlaté předměty z mohylových pohřebišť střední doby bronzové a mnoho dalších výjimečných předmětů vyrobených pravěkým člověkem. Expozice je doplněna rekonstrukcemi odkrytých hrobů, dřevěnou konstrukcí vodní cisterny z Vladaře a kamennou slovanskou pecí. Samostatně je prezentována metodika archeologické práce. Díky vystaveným replikám si návštěvníci mohou vyzkoušet tkaní na vertikálním stavu a drcení obilí kamennými drtidly a žernovem.

Další akce v tomto místě

Hudba je lék a Porta (v Plzni) je nejlepší apatyka Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) Hudba je lék a Porta (v Plzni) je nejlepší apatyka
Plzeňská městská zbrojnice Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) Stálá Plzeňská městská zbrojnice
Umělecké řemeslo / Užité umění Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) Stálá Umělecké řemeslo / Užité umění
Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie Plzeň, Západočeské muzeum v Plzni (hlavní budova) Stálá Pohledy do minulosti Plzeňského kraje: Historie

© 2022 GoOut, s.r.o., Česko