Planeta Za

Komunitní venkovní prostor, který spadá pod pražské Ankali.

Webová stránka
Mateřská instituce

Aktuální program klubu

Popis místa

Komunitní venkovní prostor, který spadá pod pražské Ankali.

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko