PKO Čierny orol

Park kultúry a oddychu Čierny orol v Prešove je príspevková organizácia mesta Prešov. Jeho poslaním je zabezpečovať kultúrno-osvetovú činnosť, umožňovať občanom oddych, spoločenskú zábavu, vzdelávanie, usporadúvať vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov a skupín, telovýchovné a športové podujatia, súťaže, prehliadky a festivaly.

Činnosť inštitúcie je deklarovaná do oblastí združovania občanov mesta do záujmových skupín, kolektívov, súborov a klubov ako aj vytvárania personálnych, organizačných a materiálno-technických predpokladov pre ich činnosť. PKO Čierny orol rozvíja estetické cítenie a vkus obyvateľstva, umožňuje využívanie zariadení technickej zábavnej činnosti, organizuje oslavy rôznych významných výročí a udalostí súvisiacich s minulosťou a prítomnosťou mesta Prešov, ale aj osobností a organizácií pôsobiacich na území mesta.

Aktuální akce

Popis místa

Park kultúry a oddychu Čierny orol v Prešove je príspevková organizácia mesta Prešov. Jeho poslaním je zabezpečovať kultúrno-osvetovú činnosť, umožňovať občanom oddych, spoločenskú zábavu, vzdelávanie, usporadúvať vystúpenia profesionálnych a amatérskych umelcov a skupín, telovýchovné a športové podujatia, súťaže, prehliadky a festivaly.

Činnosť inštitúcie je deklarovaná do oblastí združovania občanov mesta do záujmových skupín, kolektívov, súborov a klubov ako aj vytvárania personálnych, organizačných a materiálno-technických predpokladov pre ich činnosť. PKO Čierny orol rozvíja estetické cítenie a vkus obyvateľstva, umožňuje využívanie zariadení technickej zábavnej činnosti, organizuje oslavy rôznych významných výročí a udalostí súvisiacich s minulosťou a prítomnosťou mesta Prešov, ale aj osobností a organizácií pôsobiacich na území mesta.

Přidružená místa

Galerie

Podobná místa

© 2024 GoOut, s.r.o., Česko