Petr Písařík: Star Dust

Vstupenky
Adresa Pelléova 10, Praha 6
Web místa www.villapelle.cz
Kurátor Karel Srp

Petr Písařík pojal prostor Villy Pellé ve strhující instalaci, propojující všechny její prostory ve vnitřně provázaný emotivní celek, skládající se z rozpínajících se trojrozměrných objektů a hutných obrazů, jako náhrdelník, složený z mnoha kamenů, z nichž každý pochází z jiného naleziště.

Absolvent pražské Akademie výtvarných umění (narozen 1968 v Třeboni) a bývalý člen dnes již legendární skupiny Pondělí (1987–1994) připravil pro letošní podzim výjimečnou výstavu svých nejnovějších prací, shrnující všechny stěžejní rysy jeho dynamické osobnosti, spočívající v mnohostranném zájmu o vypjaté estetické působení zvolené matérie a rozvíjeného tvaru. Určitou autorovou značkou je jeho dlouhodobé uplatňování miliónů drobných zářivých korálků známých pod názvem český rokajl, nebo skleněných krystalků, přehodnocovaných zbroušením, vtiskujícím jeho dílům jedinečný světelný účinek.

Díky svému otevřenému přístupu k nejrůznějším biomorfním a geometrizujícím zdrojům pocházejícím často z oblasti moderního umění a mimořádné schopnosti převést do výtvarného jazyka jakékoli předměty z okolního světa, jež třeba náhodně objeví a zachrání před vyhozením, se jeho tvorba neustále proměňuje. Každou výstavu vnímá jako neopakovatelnou výzvu k představení svého nejnovějšího úsilí uměleckého zhmotnění svého vnitřního žáru.

Písařík zastupuje jednoho z nejoriginálnějších umělců současné středoevropské výtvarné scény nejen svou svébytnou technikou, ale zejména důrazem na roli smyslového vnímání, ve kterém umělecké dílo stále zůstává nositelem krásy. Tvarová různorodost, uplatňující záměrně co nejprotichůdnější a nejméně očekávaná spojení, a barevná bezprostřednost, nechávající někdy zaznít přímo materiál, vtiskují jeho práci napětí, vzbuzující v divákovi pocit, že je autor surfařem, držícím se již desítky let na hřbetě vlny, která nemá v úmyslu se zlomit.

Proběhlé akce

Praha 6, Villa Pellé ne 8. 11. 2020 16:00 Tvůrčí dílny s lektorkami Ateliéru Pellé
Praha 6, Villa Pellé st 4. 11. 2020 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Star Dust
Praha 6, Villa Pellé st 21. 10. 2020 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Star Dust
Praha 6, Villa Pellé ne 18. 10. 2020 16:00 Petr Písařík dětem i dospělým – tvůrčí dílna s autorem
Praha 6, Villa Pellé ne 4. 10. 2020 16:00 Tvůrčí dílny s lektorkami Ateliéru Pellé
Praha 6, Villa Pellé st 23. 9. 2020 18:00 Komentovaná prohlídka výstavy Star Dust

Mapa

Doprava

Zadej název zastávky nebo ulice, odkud chceš vyrazit a najdi si nejlepší dopravní spojení.

Další akce v tomto místě

Pasta Oner: 20th Century Cabinet Praha 6, Villa Pellé dnes 17:00 Pasta Oner: 20th Century Cabinet
Po stopách Bauhausu Praha 6, Villa Pellé 9. 8. – 12. 8. 2021 Po stopách Bauhausu
Avantgarda očima dětí Praha 6, Villa Pellé 16. 8. – 19. 8. 2021 Avantgarda očima dětí

© 2021 GoOut, s.r.o., Česko