Stálá

Peter Szalay: Technokrati či piráti techniky - K premenám bratislavského hradného kopca

Online akce

Záznam z live vysielania prednášky umelca Petra Szalaya pod názvom „Technokrati či piráti techniky - K premenám bratislavského hradného kopca" je dostupný na zhliadnutie online.

V Bratislave sa ukončuje jedna z najtraumatickejších architektonických a urbanistických premien mesta: prestavba hradného brala a podhradia. Postupné ubúdanie z hradného kopca, ktoré aktuálne sledujeme pri výstavbe novej Vydrice ja akousi metaforou pre nakladanie s touto vzácnou mestskou štvrťou. Prednáška bude exkurzom do spletitého vývoja hradného kopca počas uplynulého storočia. Predstaví menej známe vízie a významné osobnosti, ktoré sa podieľali na formovaní dnešného podhradia. Nebude len históriou búrania a plánovania územia hradného kopca, ale aj zamyslením nad realitou súťaženia a výstavby Podhradia v ostatných rokoch.

© 2023 GoOut, s.r.o., Česko